Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

Adsorberende kool            

 

          Laatste bijwerking : 2022.9.2

 

 

Actieve adsorberende kool, gemaakt door verkoling van kokosnootschelpen, ondergaat een tweede verbranding waarbij stoom en lucht in de kool worden geïnjecteerd. Dit activatieproces laat toe op het oppervlak van de kool ontelbare microscopisch kleine gaatjes te maken, waardoor kool een sterk adsorberend vermogen krijgt.

 

Actieve adsorberende kool blijft in de maagdarm-tractus waar hij alles wat voor het organisme ongewenst is kan adsorberen en verwijderen (gassen, voedingsadditieven, pesticideresten, zware metalen, organische oplosmiddelen, schadelijke bacteriën, nano-deeltjes...) maar ook gewenste stoffen zoals farmaca, verteringsenzymen, vitaminen, ...

 

Naast ontgiften herstelt adsorberende kool de darmfuncties en kan dus gebruikt worden in geval van darminfecties gepaard gaande met verstopping, gisting (gasvorming, winderigheid), diarree of met functionele storingen van het verteringsstelsel (buikpijn, krampen, branderig gevoel, opgeblazen gevoel, oprispingen, ...), meestal het gevolg van slechte voedingsgewoonten.

 

Bij levercirrose en falende lever: het ondersteunt en verbetert de leverfunctie,

Het verlaagt het slechte cholesterol,

Het houdt het evenwicht van de voor het lichaam essentiële vetten in stand,

Het zou helpen in geval van chronische nierinsufficiëntie.

...

 

OPGELET :

 

   • door zijn adsorberende kracht kan actieve kool de absorptie verlagen van sommige geneesmiddelen door niet-selectieve adsorptie : opgelet met o.a. contraceptiva, anticoagulantia, emetica, antibiotica... : een interval van 2 uur respecteren!

   • haar chronisch gebruik kan leiden tot vitaminegebrek... (door adsorptie van spijsverteringsenzymen en vitaminen)

   • in geval van diarree,

    • actieve kool werkt enkel in op de symptomen (diarree) : er verandert niets aan de eventuele kwaal.

    • een symptomatische behandeling van diarree is enkel aangewezen indien de diarree ernstig, langdurig is of de patiënt last bezorgt.

    • bij ernstige diarree is de parenterale toevoeging van vocht en elektrolyten de belangrijkste maatregel.

    • het regelmatig gebruik van antidiarreemiddelen kan een eventuele onderliggende pathologie verbergen (bacillaire dysenterie,infectieuze diarree, ...)

 

Adsorberende kool helpt ook een slechte adem bestrijden, meestal veroorzaakt door een te sterke gisting in de darm.vendien wordt adsorberende kool gebruikt in waterzuiveringsinstallaties omdat adsorberende kool :

 

...

 

            

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 27-mei-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.