Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

Prostate Specific Antigen (PSA)            

 

          Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

PSA is een glycolipoproteïne, geëxcreteerd door de prostaat in het seminaal vocht, waar het voorkomt dat het sperma gaat stollen. In normale omstandigheden lekt er een kleine hoeveelheid PSA in het bloed (laag serumgehalte).

 

Aangezien afwijkingen van de prostaat gepaard kunnen gaan met een grotere hoeveelheid PSA in het bloed wordt het gehalte PSA beschouwd als een niet specifieke tumor-marker : de frequentie van verhoogde PSA-dosages geassocieerd met prostaatcarcinoom is zodanig belangrijk dat een jaarlijkse dosage samen met een rectaal toucher een goed opsporingsmethode blijkt te zijn, zeker bij mannen > 50 jaar. Wanneer er op basis van die onderzoeken een vermoeden van kanker blijft dan moet de diagnose bevestigd worden op een weefselbiopsie.

 

PSA-dosering gebeurt ook routinematig om de evolutie te volgen van een geopereerd prostaatcarcinoom.

 

Opgelet :

Verhogingen van het PSA kunnen ook t.g.v. prostaatmassage, zaadlozing, fietsen, na plaatsen van een urinaire sonde, acute prostatitis, of zelfs na MI... In 20% van de gevallen kan PSA ook verhoogd zijn bij BPH (benigne prostaat hypertrofie).

 

Noot :

De actuele PSA-doseringen  (vrije, totale en gebonden) laten niet toe een kanker te onderscheiden van een goedaardige aandoening wanneer haar concentratie lager is dan 4ng/ml. De dosering van een voorloper, de pro-PSA of pPSA zou hier een oplossing bieden : de bepaling van de verhouding pPSA/vrije PSA zou toelaten agressieve kankers vroeger te detecteren bij patiënten met een PSA-gehalte gelegen tussen 2 en 4ng/ml.

 

 

 

 

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 11-jul-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.