Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

 Duivekervel

Laatste bijwerking : 2022.2.11

 

 

 

Namen (L - Fr - E) : Fumaria officinalis - Fumeterre - Fumitory                                    fotogalerij

Familie : Fumaraceae

 

Beschrijving : jaarlijkse plant van 30cm, vrij voorkomend op bewerkte gronden

 

Gebruikte delen : bovengrondse bloemgedeelten

 

Actieve componenten : alcaloïden (protopine, fumarine)

 

Werkingswijze : amfocholeretisch : werkt in op de galsecretie en op haar evacuatie in de darm (lediging van de galblaas)

 

Gebruik :

  • trage vertering, te trage transit : duivekervel zorgt voor een harmonieuze galblaasfunctie

  • licht antiallergisch

  • antihoest-middel

 

Vormen en gebruikswijze :

  • Fumariae herba : 2 à 3g in een tas kokend water ; laten trekken gedurende 10 min. en vervolgens filteren (1 koffielepel = env. 1,6g) ; het aftreksel warm drinken een half uur voor de maaltijden

  • Fumariae tinctura (1:5) : 1 à 4ml, 3 x per dag

  • Fumariae extractum liquidum (1:1) : 2 à 4ml, 3 x per dag

  • Fumaria nébulisat (1:4) : 250 à 500mg per capsule ; 2 à 4 capsules par jour

 

Contra-indicaties en gebruiksvoorzorgen :

  • GV : geen indien de aanbevolen doseringen gerespecteerd worden

 

Synergetisch : Artisjok (Cynara scolymus),

 

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 27-mei-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.