Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

Cel-Cel communicatie

          Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

Cel-Cel communicatie (of intercellulaire signalisatie) kan gemedieerd worden door endocriene, paracrine, synaptische, autocriene, juxtacriene of gap junctionele communicatie.

 

Bij de meeste vormen van cel-cel communicatie gaat een chemische boodschapper of signaalmolecule van cel tot cel diffunderen en een respons in de doelcel veroorzaken door binding aan een receptor. Boodschappers (messengers) die op een receptor binden worden ook "liganden" genoemd. (zie ook "cellulaire receptorbinding")

 

  • bij endocriene communicatie :

   • messenger : hormoon

   • transmissie : via de circulatie (lichaamsvochten) naar een of meerdere vergelegen cellen

 

  • bij paracriene communicatie :

   • messenger : hormoon

   • transmissie : door de extracellulaire ruimte om in te werken op een andere nabijgelegen doelcel

 

  • bij synaptische communicatie :

 

  • bij autocriene communicatie :

   • messenger : neurotransmitter

   • transmissie : van een cel naar haar eigen via het extracellulair milieu (secreterende cel en doelcel zijn identiek)

 

  • bij juxtacriene communicatie :

   • messenger : geen (het contact gebeurt direct tussen naast elkaar gelegen cellen)

   • transmissie : via cel-adhesie moleculen

 

  • bij gap junctionele communicatie :

   • messenger : intracellulaire boodschapper (= second messenger, bv.: cAMP, cGMP, IP3, DAG, Ca2+...)

   • transmissie : intracellulair

 

 

 

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 09-apr-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.