Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

 Mariadistel

Laatste bijwerking : 2022.2.11

 

 

 

Namen (L - Fr - E) : Silybum marianum/Carduus marianus - Chardon marie - Milk thistle                                    fotogalerij

Familie : Compositae

 

Beschrijving : plant met bladeren met stekelige rand, met bloemen met een korfje, verspreid aan de rand van het Middellands Zeegebied

 

Gebruikte delen : vrucht

 

Actieve componenten : silymarine, naam voor een mengsel van silybine, silychristine en silydianine

 

Werkingswijze :

  • leverbeschermend : beschermt en herstelt levercellen

  • bevordert de vrijstelling van gal door de galblaas

 

Gebruik :

 

Vormen en gebruikswijze :

Daar de actieve componenten van het silymarine weinig oplosbaar zijn in water zijn vooral de alcoholische extracten en de tincturen echt werkzaam :

  • Cardui mariae tinctura : 20 à 30 drupp., 3 x per dag (in wat muntthee)

  • Cardui mariae extractum siccum : 20 à 30mg, 3 x per dag

 

Contra-indicaties en gebruiksvoorzorgen :

  • GV : geen, voor zover de opgegeven doseringen gerespecteerd worden

  • GV : een hoge dosis kan de glykemie verlagen : dus oppassen bij diabetici die hypoglycemische middelen gebruiken

  • GV : idem indien samen met bètablokkers (antihypertensiva), antibiotica...

  • CI : indien reeds behandeld met anticoagulantia

 

Opgelet : sommige voedingssupplementen gaan niet samen met antikankermiddelen, of juist wel :  voor preparaten op basis van Mariadistel, zie "Stichting tegen kanker".

 

Synergetisch :

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 09-apr-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.