Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

Transferrine

 

Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

= siderofiline

 

Het transferrine is een bloedproteïne welke zich met ijzer bindt en deze vervoert naar de organen.

 

Synthese :          

 

Het transferrine wordt aangemaakt in de lever. In normale omstandigheden is maar 1/3 van het transferrine gebonden met ijzer.

 

Rol in het organisme :          

 

De transferrine-receptoren (glycoproteïnen) die zich bevinden op de membraan van alle cellen in het organisme laten de transmembranaire doorgang toe van het ijzer gebonden op transferrine.

 

Het aantal receptoren van een cel is rechtstreeks afhankelijk van haar ijzerbehoefte. Dit aantal vermindert naarmate de cel rijper wordt, met uitzondering van 2 weefsels die een belangrijke behoefte aan ijzer blijven behouden : het beenmerg en de placenta.

 

Buiten de zwangerschapsperiode bezit het beenmerg 70 à 80% van alle transferrine-receptoren in het organisme.

 

De serumconcentratie van het oplosbaar proteïnefragment van de transferrine-receptor (sTfR) is een belangrijke biologische parameter bij de anemie-diagnose.

 

Insuline stimuleert de opname van Fe in de vetcellen door de transferrine receptoren aan het celoppervlak te activeren.

 

Fysiopathologie :          

 

In normale omstandigheden is maar 1/3 van het transferrine gebonden met ijzer (verzadigingscoëfficiënt = 35%). Deze verhouding kan echter schommelen.

 

Bij een vermindering van de verzadigingscoëfficiënt (< 35%) : minder dan 1/3 van het transferrine is gebonden aan ijzer ---> wijst op een ijzertekort in het organisme :

 

Bv. bij :

    • anemie door ijzertekort (onvoldoende ijzeraanbod via de voeding)

    • verhoogd ijzerverbruik tgv :

     • frequente fysische inspanningen

     • zwangerschap (vooral gedurende het 3de trimester)

     • groei

     • slechte opname van ijzer door het maagdarmkanaal

     • chronische bloedingen

     • chronische infectie

     • kanker

 

Bij een verhoging van de verzadigingscoëfficiënt (> 35%) : meer dan 1/3 van het transferrine is gebonden aan ijzer ---> wijst op een ijzeroverschot in het organisme :

 

Bv. bij :

    • ijzerintoxicatie

    • hemochromatose (ziekte door overaanbod aan ijzer)

    • hemolytisch syndroom (pathologische vernietiging van RBC)

    • anemie van Biermer (sterke vermindering van RBC)

    • thallasemie (erfelijke kinderanemie gepaard gaande met ijzeroveraanbod)

    • proteïnetekort

    • inflammatie

    • nierinsufficiëntie

    • tekort aan pyridoxine (vit B6)

 

          

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 09-apr-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.