Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

DHEA            

 

          Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

Dehydroepiandrosteron of DHEA is een anabool steroïdhormoon, dat geproduceerd wordt door de bijnierschors. Tijdens de jeugd neemt haar productie toe, tot maximale waarden tussen het 25ste en 30ste levensjaar. Daarna daalt de productie gestaag in de volgende levensjaren tot de leeftijd van 60 jaar. Het ontbreken of weinig pubis- en okselbeharing wijst op een tekort aan DHEA. Mensen die daar nooit veel beharing vertoonden, hebben waarschijnlijk een probleem met de aanmaak van DHEA.

 

In het organisme komt DHEA voor als het sulfaatzout, sDHEA.

 

 

In het bloed wordt DHEA bepaald als sDHEA. Volgende niveaus worden beschouwd als normaal, respectievelijk optimaal (zoals gebruikt in de geneeskunde tegen verouderen) :

  • tussen 18 en 30 jaar, normaal : 125-620 µg/dl (optimaal : 250-400 µg/dl)
  • tussen 31 en 50 jaar, normaal : 60-450 µg/dl (optimaal : 250-400 µg/dl)
  • tussen 51 en 60 jaar, normaal : 20-410 µg/dl (optimaal : 250-400 µg/dl)
  • tussen 61 en 83 jaar, normaal : 10-290 µg/dl (optimaal : 250-400 µg/dl)

 

DHEA is een natuurlijk steroïd, androgene voorloper met zwakke androgene activiteit, die bij man en vrouw overwegend wordt aangemaakt in de zona reticularis van de bijnierschors onder controle van ACTH.

 

In de totale en uiterst complexe stofwisseling van de bijnierschorshormonen en hun afgeleiden, is DHEA een schakel in de vorming van testosteron (en andere androgenen) en van estron (en afgeleide oestrogenen).

 

Dierproeven maken aannemelijk dat DHEA beschermende effecten heeft tegen virale infecties, hart en vaatziekten, kanker en AIDS.

 

 

DHEA vertoont belangrijke immuniteitsregelende acties : het kan

 

  • het vrijstellen van IL-2 en IFN γ verhogen, terwijl het de afscheiding van IL-6 en TNF verlaagt (zie "Cytokines") waardoor de inflammatiereactie wordt onderdrukt.

 

 

Studies bij mensen lieten met DHEA de volgende effecten zien :

 

  • stressbestendiger : DHEA (anabool) werkt samen met cortisol (katabool) die zorgt voor de nodige energie om te vluchten/vechten, terwijl DHEA de negatieve effecten van cortisol neutraliseert : daarom moeten beide hormonen steeds in goed evenwicht zijn

   • omdat voor de synthese van DHEA gedeeltelijk dezelfde basismoleculen worden gebruikt als voor de aanmaak van cortisol, zal een verhoogde cortisolproductie resulteren in een verlaagde DHEA-spiegel

  • fysisch fitter : meer energie, minder vermoeid

  • positief effect op het humeur en op het libido (maar minder sterk dan testosteron)

  • minder slaapstoornissen

  • minder gewrichtsklachten

  • toename magere spiermassa (enkel gezien bij mannen)

  • afname van vetmassa (enkel gezien bij mannen)

  • potentieel belangrijk in de preventie van het verlies aan botmassa et in de behandeling van osteoporose

  • hogere mediaan waarden voor de insuline groeifactor, van belang voor een goed functioneren van het immuunsysteem

 

DHEA zou op deze wijze de ongemakken van het ouder worden verlichten. Bij de mens werd echter geen klinisch verschil gezien tussen deze die DHEA namen en de placebo-groep. Voor de auteurs van de studies is het duidelijk dat een behandeling met DHEA nutteloos is in de strijd tegen het verouderen ; integendeel, het zou de celdeling (mitose) kunnen stimuleren wat kan leiden tot het voortijdig verlies van deelcapaciteit van het genetisch arsenaal van de behandelde persoon, wat op zijn beurt kan leiden tot vroegtijdige veroudering en zelfs kanker.

 

Bij DHEA suppletie : controle aanbevolen van

 

  • serum testosteron spiegels (exces oorzaak van acné?)

  • leverfunctie

  • lipidenmetabolisme

  • abnormaal haarverlies

  • ...

 

Noot : DHEA geeft geen feedback mechanisme zodat suppletie de endogene aanmaak niet kan beïnvloeden of stilleggen.

 

 

OPGELET

 

Daar DHEA een oestrogeen-agonist is, kan hij de werking van oestrogeenreceptoantagonisten zoals tamoxifeen belemmeren en/of te niet doen. Patiënten met oestrogeengevoelige borst-, uterus- of ovariakanker dienen het gebruik van DHEA te mijden. Voor dezelfde reden dient er ook rekening gehouden worden dat DHEA de groei van kankers en andere oestrogeengevoelige aandoeningen kan stimuleren.

 

Voorzorgen

 

Te mijden bij

 

  • risico op borstkanker (zelfs bij de vrouw in de menopauze), risico op prostaatkanker

  • hypercholesterolemie, ischemische hartziekte (door verlaging van het HDL-cholesterol)

  • psychiatrische stoornissen (risico op verergering) en humeurstoornissen

  • lever- en nierinsufficiëntie

 

Contra-indicaties

 

De toediening van DHEA is gecontra-indiceerd bij

 

  • overgevoeligheid aan DHEA

  • kanker of risico op kanker

  • zwangerschap, borstvoeding (DHEA zou anderzijds wel de kans op zwangerschap verhogen bij vrouwen met laag AMH (eicelreserve) )

  • ...

 

Tekort aan DHEA:

 

  • leidt tot vroegtijdige veroudering van de huid, dunnere huid, algemene slechtere gezondheidstoestand

  • zorgt voor verlies van bot- en spiermassa, en voor aangroei van vetmassa, buikvet

  • bevordert het ontstaan van een depressie

  • symptomen bij de vrouw : droefheid, cellulitis, libidodaling door syntheseprobleem van testosteron, indien samen met lage oestrogeenspiegels in de pre-menopauze ---> hoger risico op borstkanker

  • symptomen bij de man : indien lage testosteronwaarden ---> hoger risico op prostaatkanker

 

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 09-apr-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.