Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

 Look

(Knoflook)

 

Laatste bijwerking : 2022.2.11

 

 

 

Namen (L - Fr - E) : Allium sativum - Ail - Garlic                                    fotogalerij

Familie : Liliaceae (Amaryllidaceae)

 

Beschrijving : overal voorkomend bolgewas of geteeld in moestuinen

 

Gebruikte delen : bol (bulbus)

 

Actieve componenten : essentiële oliën (allicine, alliine, alliinase, ...), selenium, vitaminen A, B, C en E, vetoplosbare zwavelverbindingen. Zwarte look (bekomen door lookbollen bij normale kamertemperatuur te laten fermenteren gedurende 20 maanden) heeft de typische lookgeur verloren, bevat 2x meer antioxidanten en zet onstabiele verbindingen zoals allicine om in stabiele stoffen (o.a. S-allyl-mercaptocysteïne, S-allyl-cysteïne (SAC)).

 

Werkingswijze :

  • allylcysteïne (belang in het Mediterraan dieet)

   • remt de aanmaak van cholesterol in de lever (zoals de statines) : met verlaging van LDL en triglyceriden, en met verhoging HDL-cholesterol

   • verlaagt de bloeddruk, verbetert de bloedcirculatie, remt de plaatjesaggregatie

   • verlaagt de homocysteïne-spiegels : verlaagt aldus het cardiovasculair risico

   • verlaagt de glykemie door de insulinegevoeligheid van cellen te verhogen, door de secretie van insuline te bevorderen, door de opname van glucose uit de darm te remmen en door de aanmaak van bèta-cellen in de pancreas te stimuleren...

   • stimuleert de immuniteit, antiviraal effect : door activatie van de macrofagen en de NK-cellen, door stimulatie van de proliferatie van T-lymfocyten

   • antibacterieel, antischimmel, antiparasiet, wormafdrijvend

   • anti-inflammatoir : met daling van CRP als gevolg, samen met CoQ10

   • antikanker : look helpt in de strijd tegen kanker van de maag, de dikke darm en het rectum (dankzij de allyl-zwavel verbindingen)

  • antioxidantia (selenium, ...) : tegen verouderen

 

Gebruik :

  • preventie van hart- en vaatlijden

  • remt het verouderingsproces

  • remt infecties veroorzaakt door bv. Helicobacter pyroli (maagzweer) en Candida albicans (schimmel) (inwendig en uitwendig gebruik)

 

Vormen en gebruikswijze :

 

  • Alii sativi bulbus: 3 lookteentjes op knabbelen als onderhoudsbehandeling bij atheromatose, claudicatio intermittent, als algemeen tonicum

  • Alii sativi extractum siccum: 100 à 200 mg per suppo (oxyuren).

  • Alii sativi alcoholatura: 30 à 50 drupp. per dag gedurende 8 dagen (longaandoeningen) - 20 à 30 drupp. voor eten gedurende 3 dagen, vervolgens 3 dagen stoppen en dan terug starten gedurende 3 dagen, enz...(bij hypertensie, hypercholesterolemie).

  • Allium sativum nebulisaat (1:5): 50 mg per capsule; 1 of 2 capsules 3 x per dag.

  • Allium sativum MT (Ø): 40 à 50 drupp., 3 x per dag.

  • Allii sativi aetheroleum: 10 à 20 mg, 3 x per dag bij het eten. Afwisselend 2 maanden behandeling en 20 dagen rust, dit gedurende minstens 6 maanden of zelfs meerdere jaren (bij hypertensie, hypercholesterolemie, arteriosclerose, ...)

 

Kies voor gestandaardiseerde op alliine of SAC, met een maagresistent omhulsel. De actieve (vluchtige) stoffen worden dan in het organisme gevormd.

 

Contra-indicaties en gebruiksvoorzorgen :

  • GV : geen bij normaal gebruik

  • GV : een hoge dosis kan de glykemie verlagen : dus oppassen bij diabetici die hypoglycemische middelen gebruiken

  • GV : kan de werking van antivirale middelen tegengaan

  • CI : indien reeds behandeld met anticoagulantia

 

Opgelet : sommige voedingssupplementen gaan niet samen met antikankermiddelen, of juist wel :  voor preparaten op basis van Knoflook, zie "Stichting tegen kanker".

 

Synergetisch : alles

 

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 27-mei-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.