Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

Ceruloplasmine

 

Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

= ferroxidase

 

Het ceruloplasmine is een glycoproteïne geassocieerd met een proteïne (albumine) en met koper.

 

Synthese :          

 

Het ceruloplasmine wordt aangemaakt in de lever.

 

Rol in het organisme :          

Zijn rol bestaat erin het koper, samen met albumine, te transporteren naar de lever. 90% van het koper in het bloed wordt door het ceruloplasmine vervoerd.

 

Ceruloplasmine komt ook tussen in het metabolisme van ijzer met Cu als cofactor.

 

Koper is de antagonist van zink.

 

Fysiopathologie :          

 

Een verhoging van het ceruloplasmine wordt gezien bij :

 

  • zwangerschap en de inname van orale contraceptiva en oestrogenen

  • infecties

  • hyperthyroïdie

  • levercirrose

  • aplastische anemie

  • acute leukemie

  • lymfomen

 

Een verlaging van het ceruloplasmine wordt gezien bij :

 

  • de ziekte van Wilson (verhoogde koperspiegel in de urine)

  • hypoprotidemie (verminderde proteïne-gehaltes in het bloed) o.a. bij het malabsorptiesyndroom, levercirrose

  • verminderde koperopname (onvoldoende koperaanbod via de voeding)

 

Het Cu-gehalte in het bloed is gelijklopend met het proteïne-gehalte in het bloed.

 

 

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 23-feb-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.