Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

L-Histidine

 

          Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

Histidine is een essentieel aminozuur en behoort tot de 20 aminozuren waarmede de genetische code is opgebouwd;

 

Histidine vervult belangrijke functies ter hoogte van de structuur en de functie van proteïnen.

 

De imidazol-kern bezit een Stikstof-atoom welke een proton kan capteren of met metaalionen kan linken. Deze eigenschap is cruciaal voor de functie van bepaalde proteïnen.

Overzicht inhoud :

 

Natuurlijke bronnen

 

Rol in het organisme

 

Opletten

 

Praktisch

Inhoud :

Natuurlijke bronnen :             

 

 

Rol in het organisme :             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opletten :             

 

Bij patiënten met :

 

  • histidine vermijden bij maniaco-depressieve patiënten, bij angst en schizofrenie.

 

Zwangerschap/Borstvoeding :

 

  • geen problemen werden vastgesteld ; de halfwaarde eliminatietijd van aminozuren varieert tussen 5 en 14 minuten. Toch bestaat er onvoldoende bewijskracht om de veiligheid tijdens de zwangerschap en/of de lactatieperiode te bevestigen. Te mijden.

 

Mogelijke interacties met :

 

  • ?

 

Te verwachten neveneffecten :

 

  • bij tekort : anemie, doofheid, reumatoïde artritis....

  • bij overmaat : angst, schizofrenie en stress...

 

Praktisch :             

 

  • ?

 

 

 

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 11-jul-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.