Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

L-Carnosine

 

          Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

L-carnosine is een peptide verkregen bij de vertering van vlees. L-carnosine is een aminozuur (dipeptide van bèta-alanine + histidine) natuurlijk aanwezig in de spieren, de maagwand, de nieren, het hart en de hersenen. Het wordt in het organisme eerst afgebroken in zijn 2 aminozuren en vervolgens in de spier weer opgebouwd tot carnosine. De capaciteit zelf carnosine terug aan te maken daalt met de leeftijd.

Overzicht inhoud :

 

Natuurlijke bronnen

 

Rol in het organisme

 

Opletten

 

Praktisch

 

Inhoud :

Natuurlijke bronnen :          

 

 

 

Rol in het organisme :          

 

Het wordt beschouwd als een

 

  • aldehyde-binder : de meeste aldehyden zijn schadelijk omdat zij zich binden aan veel lichaamsstoffen zoals proteïnen, enzymen, DNA, bèta-amyloïde peptides en LDL-cholesterol, waardoor deze progressief worden opgestapeld. Aldehyden komen uit de voeding maar worden ook in het organisme gevormd bij de oxidatie van meervoudig onverzadigde vetzuren (MOVZ), waaronder vooral LA (omega6). Het omega-6-vet LA is zeer gevoelig voor oxidatie en naarmate het vet oxideert, valt het uiteen in schadelijke subcomponenten zoals ALE's (geavanceerde lipoxidatie-eindproducten) en geoxideerde LA-metabolieten (OXLAM's). Deze ALE's en OXLAM's veroorzaken de meeste schade. Alhoewel antioxidanten hun aanmaak kunnen verhinderen, staan zij machteloos tegen de reeds gevormde aldehyden.

 

  • remmer van de glycatie waarbij AGE's worden gevormd (Advanced Glycation End Products), belangrijk bij het ontstaan van ziekten zoals vervroegd verouderen, cataract ....

 

  • sterke hydrofiele antioxidant vooral tegen het hydroxyl-radicaal (vijand nummer 1 van proteïnen!)

 

  • binder van Cu2+ : waardoor reacties van het Fenton type worden vermeden.

 

  • binder van Zn2+ : L-carnosine is neuroprotectief : het verhindert de opstapeling van vrije Cu2+ en Zn2+ ionen en dus ook het neerslaan ervan thv de zenuwen en de hersenen (en vertraagt aldus het verouderingsproces)... Ter hoogte van de maag kan L-carnosine de vrije Zn2+-ionen binden met de vorming van een complex met gunstige antioxidatieve , immuunstimulerende, slijmvliesbeschermende en anti-ulcus eigenschappen thv het maagslijmvies, vooral bij infectie met het Helicobacter pyroli.

   • het complex zink + L-carnosine is helemaal niet oplosbaar en hecht zich met voorkeur aan het oppervlakte van verzweerde wonden met een celbeschermende werking ter hoogte van het maagslijmvlies dankzij de sterke antioxidant en antiinflammatoire eigenschappen (zink).

 

  • natuurlijke binder van melkzuur : waardoor de spier-pH langer neutraal blijft, zelfs bij anaerobe glycolyse, belangrijk bij spiercontraties gedurende langdurige inspanningen. Hiervoor wordt bèta-alanine (tot 1000mg/dag), als precursor van carnosine, gebruikt in sportmiddens. Suppletie met beta-alanine kan de carnosineconcentratie in de spier sterk verhogen. Tintelende huid kan optreden als bijwerking (daarom beter slow release-vorm gebruiken). Overdoseren met alanine of carnosine kan de uitscheiding van taurine (door competitie met alanine thv de lever) verhogen.

 

---> Voldoende carnosine-beschikbaarheid thv de spieren verhoogt de prestaties en vermindert de spiermoeheid.

 

  • buffersysteem in het spierweefsel, welke de protonen gevormd bij de anaerobe glycolyse kan neutraliseren; de verzuring is het gevolg van de opstapelende H+ ionen (protonen), die afkomstig zijn van de splitsing van melkzuur in lactaat en H+. Lactaat zelf veroorzaakt dus geen verzuring maar is meestal wel een goede maat voor anaerobe energielevering.

 

  • stimulator van de immuniteit... : remt het allergisch effect van histamine. L-carnosine wordt gemetaboliseerd in het organisme in L-histidine, welke de ongunstige effecten van histamine kan remmen.

 

 

L-carnosine wordt dan ook vooral aanbevolen voor het remmen van verouderingsprocessen. Haar gehalte in het organisme zou ook dalen met de leeftijd.

 

Opletten :             

 

Bij patiënten met :

 

  • vegetarische voedingswijze : een tekort is mogelijk daar de bronnen van carnitine vooral van dierlijke oorsprong zijn.

 

Zwangerschap/Borstvoeding :

 

  • geen problemen werden vastgesteld ; de halfwaarde eliminatietijd van aminozuren varieert tussen 5 en 14 minuten. Toch bestaat er onvoldoende bewijskracht om de veiligheid tijdens de zwangerschap en/of de lactatieperiode te bevestigen.

 

Mogelijke interacties met :

 

  • ?

 

Te verwachten neveneffecten :

 

  • ?

 

 

Praktisch :           

 

 

Opgelet : Om de veelvoudige voordelen van carnosine te kunnen verkrijgen, is het nodig voldoende carnosine te gebruiken om het carnosinase enzym te verzadigen, zodat vrij carnosine bruikbaar kan gemaakt worden voor de rest van het lichaam. Te lage hoeveelheden carnosine, bv. 500 mg, worden volledig afgebroken door het carnosinase-enzym alvorens het zijn gunstige effecten in het lichaam kan uitoefenen.

 

 

           

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 11-jul-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.