Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

L-Taurine

          

          Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

 Taurine (H2N-CH2-CH2-SO3H) is in wezen geen echt aminozuur (H2N-HR-COOH)

 

SO3H : sulfonzuurgroep                                                   R-COOH : carboxylgroep

 

 

Taurine is een veel voorkomend afgeleid AZ (stofwisselingsproduct (zonder carboxylgroep!) gevormd uit een zwavelbevattend aminozuur) dat voor de mens conditioneel essentieel is : het is dus geen essentieel AZ, maar kan onder bepaalde omstandigheden wel beperkend zijn : opname uit de voeding is dan essentieel.

 

---> Taurine is echter wel een essentieel AZ voor baby's (in moedermelk).

 

Taurine in een aminozuur maar wordt niet gebruikt voor de eiwitsynthese (dus geen bouwsteen voor eiwitten), maar komt wel voor in kleine peptiden. Het neemt slechts deel aan enkele biochemische reacties, waaronder de conjugatie (fase 2 van de ontgifting) met galzuren en bepaalde xenobiotica (lichaamsvreemde stoffen). Het is een bron van organisch zwavel (S) en komt in vrije vorm voor in bijna alle lichaamsvloeistoffen en weefsels.

 

Taurine wordt in het organisme aangemaakt uit methionine, via homocysteïne en cysteïne en met vitamine B6 als cofactor. Een tekort aan deze vitamine leidt dan ook tot een verminderde synthese van taurine. Dit gaat samen met een verminderde renale uitscheiding van taurine (zie ook "Methylcyclus").

Overzicht inhoud :

 

Natuurlijke bronnen

 

Synthese van taurine

 

Storingen in de synthese

 

Rol in het organisme

 

Opletten

 

Praktisch

Inhoud :

Natuurlijke bronnen :             

 

  • vooral rundsvlees, vis, melk, kwark, lever, yoghurt, sardienen, linzen, pompoenzaden, sesamzaden, sojabonen...

 

Moedermelk is ook rijk aan taurine.

 

Synthese van taurine :             

 

Taurine wordt aangemaakt in de lever via een zijstap van de methylcyclus uit methionine (een essentieel AZ), via een oxidatiemechanisme met vitamine B6 als cofactor.

 

Eerst dient methionine met ATP geactiveerd tot SAM (ZwavelAdenosineMethionine, activatie van Met) en vervolgens omgezet naar homocysteïne ---> cysteïne ---> taurine.

 

 

Methionine + ATP ---> SAM  ---> Homocysteïne  --->  Cysteïne  --->  Taurine

 

 

De omzetting methionine ---> homocysteïne  ---> methionine is een levende cyclus, met de vitaminen B6, B9 en B12 als cofactoren.

 

 

Opgelet : indien het lichaam meer cysteïne of taurine nodig heeft wordt homocysteïne niet meer terug in methionine omgezet, maar zal er een potentieel tekort aan methionine en SAM ontstaan.

 

Storingen in de synthese van taurine :             

 

Storingen kunnen optreden bij :

 

  • onvolledige vertering van eiwitten : hierdoor cysteïne en methionine tekorten

  • alcoholmisbruik : verhoogde afbraak van methionine

  • oestradiol (o.a. in contraceptiva en HST) remt de taurine-synthese ---> hierdoor komen meer galaandoeningen voor bij vrouwen...

  • vegetariërs : hebben een te weinig gevarieerde eiwitconsumptie : kan leiden tot tekort aan taurine alhoewel hier een verminderde renale uitscheiding wordt geconstateerd (aanpassingsmechanisme)

  • tekort aan vitamine B6, methionine of cysteïne

  • bepaalde pathologische toestanden zoals trauma, sepsis en na een chirurgische ingreep

  • zware metalen, kwikamalgaam : chelatie van Hg door taurine met uitscheiding van het complex (= verlies taurine)

  • denaturatie (t°), microgolfoven...

 

Rol in het organisme :             

 

Taurine is op een natuurlijke wijze aanwezig in het organisme. Het wordt aangemaakt gedurende intense fysische inspanningen om het effect van de (gevormde) toxines te bedwingen. Het is een inhibitor.

 

  • antioxidant-werking : taurine stabiliseert (taurine komt in hoge concentraties voor in de witte bloedcellen (immuunsysteem) en in de longen) de pro-oxidant-werking van vrije radicalen gevormd door zuurstoflekken (superoxide, hypochloriet en hydroxylradicaal : zie ook Oxidatieve stress). Het beschermt tegen oxidatieschade zonder zelf als antioxidant te functioneren. Daar taurine vooral aanwezig is in de hersenen, de retina en het hart, beschermt het vooral tegen cardiovasculaire aandoeningen en tegen veroudering (verbetering cognitieve functie gezien bij muizen ). Taurine bevordert ook de fysische recuperatie na een inspanning.

 

  • antiviraal vermogen : taurine vergroot het fagocyterend vermogen van immuuncellen (macrofagen, monocyten, eosinofiele granulocyten, NK-cellen...) en verhoogt zo het antiviraal vermogen van deze opruimcellen ; hiervoor moduleert taurine de vrije radicaal-vorming door de immuuncel, door de overmaat aan vrije radicalen (die door de immuuncel als een soort munitie wordt gebruikt voor een effectieve fagocytose) te controleren.

 

  • ontgiftende werking : door het cheleren van metalen (Pb, Fe...) ; taurine wordt aldus vernietigd en gecomplexeerd uitgescheiden : vegetariërs kunnen te weinig taurine binnen krijgen met de voeding (dit aminozuur is immers enkel aanwezig in dierlijke voeding).

 

  • galzuurconjugatie : taurine bindt zich aan de galzouten (taurocholaten) en reduceert daardoor het cholesterolgehalte (cholesterol is een precursor van galzouten), en verbetert de opname van vetten uit de voeding :

 

   • galzouten zijn de enige belangrijke eliminatieweg van cholesterol, want cholesterol wordt niet verbrand tot CO2 en H2O. Zij houden het cholesterol vloeibaar en beletten hiermee ook het neerslaan van cholesterol in de galblaas (en dus de vorming van galstenen) en vergemakkelijken de absorptie van vetoplosbare vitamine (A,D,E,K).

    

   • taurine is een zwavelhoudend aminozuur en lipotrofe stof die de cholesterol in oplossing houdt en waardoor er zich in de lever minder galstenen kunnen ontwikkelen. Gal bestaat immers naast cholesterol uit lipotrofe stoffen als taurine maar ook fosfolipiden als choline en lecithine.

 

   • de capaciteit om cholesterol te binden is beperkt en te klein om voldoende galzouten te vormen. Het organisme zorgt, via de enterohepatische kringloop, voor de recuperatie van galzouten (maar niet van cholesterol) uit de darm terug naar de lever.

 

    • omgekeerd zal een tekort aan taurine de galaanmaak verminderen wat kan leiden tot een slechte opname van vetten en van vetoplosbare vitaminen.

 

Noot :

 

Prematuren vertonen dikwijls tekenen van geelzucht door de verhoging van Bilirubine en door een niet compleet functionele lever en galblaas. De eerste dagen na de geboorte bevindt Taurine zich in hoge concentraties in de moedermelk om de excretie van bilirubine te bevorderen en om aldus de geelzucht tegen te gaan.

 

  • aggregatieremmend van bloedplaatjes.

 

  • membraanstabiliserend : taurine zou nauw betrokken zijn bij de regulatie van de calciumflux in en uit de cellen, door stimulatie van de calcium ATP-ase (positief of negatief Inotroop effect volgens de calcemie).

 

  • neuromodulator : taurine beschermt de cellen tegen stress (door inhibitie van de synthese van de stresshormonen adrenaline en noradrenaline) ; bij stress neemt de behoefte aan taurine aanzienlijk toe. Taurine bevordert de werking van magnesium : het verbetert de intracellulaire opname van Mg en bevordert zo de ontspanning. Zijn activiteit kan worden vergeleken met deze van de neuromodulator GABA, een inhibitor van het zenuwstelsel : het vertoont antiepileptische eigenschappen welke versterkt worden door de aanwezigheid van zink en het remt het centraal dopaminerg systeem, en draagt zo bij tot bepaalde modulaties van bv. de voedselopname, de slaap of van het geheugen.

 

  • immuunsysteem : taurine wordt niet gebruikt voor de eiwitsynthese maar komt veel in vrije vorm voor in talrijke cellen, vooral bij inflammatie, in de macrofagen. Waarschijnlijk komt taurine tussen bij de regeling van de inflammatie- en immuun respons.

 

  • prestatievermogen : taurine verbetert de absorptie van creatine, van glutamine en helpt energie aanbrengen wat leidt tot een verhoogde vitaliteit. Gedurende een inspanning (samen met creatine, in het transport van ATP) stimuleert taurine het prestatievermogen (aanvoer ATP) én de afbraak van melkzuur in de spieren. Taurine zou ook belangrijk zijn in de preventie van spierblessures door bewegen, en de oxidatieve stress in de spieren beperken (zie hoger).

   

  • insuline-like : taurine vertoont met insuline vergelijkbare effecten.

 

Opletten :             

 

Bij patiënten met :

 

  • ?

 

Zwangerschap/Borstvoeding :

 

  • geen problemen werden vastgesteld ; de halfwaarde eliminatietijd van aminozuren varieert tussen 5 en 14 minuten. Toch bestaat er onvoldoende bewijskracht om de veiligheid tijdens de zwangerschap en/of de lactatieperiode te bevestigen.

 

Mogelijke interacties met :

 

 

Te verwachten neveneffecten :

 

  • bij tekort : angst, epilepsie, hyperactiviteit, cerebrale congestie, hypertensie...

  • bij overmaat : ?

 

Praktisch :             

 

  • 500 - 5000mg/dag.

 

 

 

             

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 11-jul-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.