Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

L-Methionine

 

          Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

Methionine is een essentieel zwaveldragend aminozuur, met sterke antioxidant eigenschappen.

 

Methionine is een van de belangrijkste methyldonoren :

 

Methionine is de precursor van het S-Adenosyl-méthionine (SAM). Het SAM is een geactiveerde vorm van methionine waarvan de methylgroep wordt gebruikt bij de methylering van DNA, RNA en proteïnen (zie : "Methylcyclus").

 

Deze methylgroepen  dragen bij tot :

 

   • het bevorderen van de verbranding van vetzuren (door de synthese van carnitine)

   • het bevorderen van de spiercontratie (door de synthese van creatine)

   • het voorkomen van de accumulatie van vetten in de lever (door de synthese van choline)

   • het verzekeren van de fluiditeit van de celmembranen (door de synthese van fosfatidylcholine)

   • het bevorderen van de transmissie van de zenuwsignalen (influx) (door de synthese van acetylcholine en adrenaline)

   • het bevorderen van de celdeling

   • het voorkomen van bepaalde kankers (door de synthese van purines en de methylatie van genen)

Overzicht inhoud :

 

Natuurlijke bronnen

 

Rol in het organisme

 

Opletten

 

Praktisch

Inhoud :

Natuurlijke bronnen :           

 

 

Rol in het organisme :             

 

Methionine :

 

  • is door de aanwezigheid van een zwavelatoom een goede chelator en is aldus betrokken bij de eliminatie van zware metalen (Pb, Hg) mogelijk.

 

  • komt via de methylcyclus tussen in de ontgifting van het organisme.

 

  • neemt, samen met choline, deel aan de degradatie van vetten (beiden zijn lipotrofe stoffen : gaan leververvetting tegen) ; lipotrofe stoffen zijn belangrijk voor de gezondheid omdat zij de immuniteit stimuleren : de productie van antistoffen door de thymus, de activiteit van fagocyten...

 

  • voorkomt vetinfiltratie door het bevorderen van de vorming in de lever van fosfolipiden (lecithine), en, samen met choline, van fosfatidylcholine, dat een cruciale rol speelt in het behoud van de vloeibaarheid van de celmembraan.

 

  • kan gebruikt worden in geval van allergie : methionine doet de histamine-spiegels dalen (stimulatie van de afbraak van histamine).

 

 

  • neemt deel aan de synthese van neurotransmitters uit dopamine (adrenaline, noradrenaline...) : methionine is de precursor van het L-dopa en komt tussen bij de conversie van L-dopa in dopamine (via SAM).

 

  • is ook de precursor van cysteïne en van taurine.

  • kan met cysteïne het mTOR activeren en autofagie tegengaan

  • is betrokken bij de groei en het metabolisme van kankercellen, terwijl beperking van methionine de groei van kankercellen remt (zie "mTOR").

 

  • draagt bij tot de gezondheid van de huid, de haren en de nagels (biosynthese van proteïnen).

 

 

  • speelt een cruciale rol in de reproductie en de overleving van de cel, in de methylatie van proteïnen en van DNA. Het wordt initieel geïncorporeerd bij de opbouw van de proteïneketen via het initiatie codon van het mRNA.

 

Opletten :             

 

Bij patiënten met :

 

  • ?

 

Zwangerschap/Borstvoeding :

 

  • geen problemen werden vastgesteld ; de halfwaarde eliminatietijd van aminozuren varieert tussen 5 en 14 minuten. Toch bestaat er onvoldoende bewijskracht om de veiligheid tijdens de zwangerschap en/of de lactatieperiode te bevestigen.

 

Mogelijke interacties met :

 

 

Te verwachten neveneffecten :

 

  • bij tekort : ?

  • bij overmaat : opgeblazen gevoel, gasvorming...

 

Praktisch :             

 

 

OPGELET :

 

Een overmaat methionine :

 

  • kan grote hoeveelheden homocysteïne metaboliseren (via de methylcyclus) : dus meer vit B6 nodig

  • verhoogt de calciumsecretie via de nieren en induceert osteoporose : dus zorgen als compensatie voor een voldoende aanvoer van magnesium, boor, vit D en een mineralencomplex

  • kan bij schizofrenie hallucinaties uitlokken : hallucinerende stoffen ontstaan door methylering

  • kan leiden tot hyperactiviteit (bij grote vleeseters bv.)

  • kan een accumulatie van Fe in de milt veroorzaken (hemosiderose)

  • kan schade aan de pancreas veroorzaken

  • leidt tot groeiachterstand

  • ...

 

Noot :

Vitamine U (methylsulfonzuur, methylmethioninesulfonium chloride/S-methylmethionine of cabagine, derivaat van SAM, o.a. in koolsappen) helpt maagwand-ontstekingen en maagzweren voorkomen (dikwijls samen met aardappelsap dat ontzurend werkt) en wordt samen met MSM gebruikt voor het herstellen van de darmimmuniteit. Vitamine U beschermt cellen en is betrokken bij de aanmaak van eiwitten die cellen nodig hebben. Zo beschermt vitamine U de maag- en darmfuncties en bevordert het herstel van hun mucosa.  

 

 

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 09-apr-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.