Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

Inuline

 

          Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

De termen "inuline" en "oligofructose" (enzymatisch hydrolysaat) verwijzen naar een groep van glucopolymeren (fructanen) samengesteld uit een lineare keten fructose moleculen. Bij inuline zit een glucose molecule bevestigd op een van de uiteinden van de fructoseketen. Deze glycopolymeren komen veelvuldig in de natuur voor als beschermers tegen de koude en de deshydratatie of als suikerbron.

 

 

Natuurlijke bronnen :              

 

Inuline komt voor in bv. cichorei, aardpeer (topinamboer), paardenbloem, schorseneer, artisjok, ...

 

Geraffineerde inuline  (industriële gewonnen uit cichorei) richt mogelijk leverschade aan !

 

Rol in het organisme :              

 

Bij de mens oefenen deze glycopolymeren een weldoende invloed uit op de gezondheid.

 

In de dunne darm wordt inuline niet opgenomen omdat deze hiervoor niet het geschikte enzym bevat. Het functioneert hier wel als vezel, nuttig bij een prikkelbare darm (zie : "Maag- en darmstoornissen").

 

In de dikke darm echter wordt het door bacteriën afgebroken tot verschillende stoffen die de werking van de dikke darm gaan ondersteunen :

 

  • inuline en de oligofructosen stimuleren de groei van nuttige micro-organismen in de darm, het bifidus bacterie. Bifidus bacteriën beschikken over enzymen die inuline kunnen hydrolyseren (deze bacterie slaagt er in schadelijke bacteriën in toom te houden en produceert zelf nuttige stoffen voor ons organisme)... : verbetering darmwerking, prebioticum.

 

   • stijging van de bacteriële omzetting van stikstof ---> minder ammoniak-vorming.

 

   • stijging aantal melkzuurbacteriën ---> aanzuring darmmilieu ---> verschuiving van de verhouding ammonium-ammoniak naar ammonium, welke nauwelijks opneembaar is en met de ontlasting wordt uitgescheiden.

 

  • inuline en oligofructosen worden niet verteerd in het eerste deel van de gastro-intestinale tractus en vertonen aldus een lage calorische waarde... : lagere energetische waarde.

 

  • inuline wordt niet verteerd tot monosachariden en doet dus de glykemie niet stijgen : wat interessant is bij diabetes.

 

  • inuline en oligofructosen verlagen de spiegels van ghreline en verhogen de spiegels van het peptide YY en het GLP-1, allen darmhormonen.

 

  • inuline en oligofructosen vertonen de eigenschappen van voedingsvezels zonder echter de glucose-spiegels noch de insulinevrijstelling te verhogen... : sneller voldaan-effect met verlaging van de hyperglykemie en de post-prandiale hyperinsulinemie (verlaging glycemische index, daling triglyceriden, cholesterol).

 

  • inuline en oligofructosen kunnen kankerinducerende veranderingen in het colon voorkomen... : verlaging van het risico op colonkanker.

 

  • inuline en oligofructosen kunnen de biobeschikbaarheid van calcium verbeteren (inuline wordt om deze reden toegevoegd aan bepaalde melkproducten).

 

Praktisch :              

 

Het grootste deel van inuline en oligofructosen op de markt is ofwel synthetisch bereid of gewonnen uit planten (cichorei-wortel).

 

Door haar moleculaire configuratie is inuline minder oplosbaar in koud water dan oligofructose en vormt dus eerder een gel in waterig midden. Verwerkt verschaft inuline een rijke crèmetextuur, waardoor zij als (trans)vetvervanger kan gebruikt worden.

 

Oligofructosen (FOS, fructo-oligosachariden) bezitten een kortere polymeerketen (n = 2 à 7) en zijn sterk oplosbaar ; zij hebben een lager zoetvermogen dan suiker, maar bezitten wel andere functionele eigenschappen.

 

Een inname van 8g oligofructose, 2 x per dag, is voldoende om een verhoogd verzadigingsgevoel vast te stellen bij het ontbijt en het avondmaal en een verminderde energieaanvoer vast te stellen met 10%, zonder het voedingspatroon te wijzigen.

 

Overmatig gebruik van inuline kan allergie veroorzaken.

 

Bij de mens kunnen de darmenzymen inuline niet verteren. Inuline wordt wel met de tijd afgebroken,  geraakt uiteindelijk in het colon waar het door de plaatselijke darmflora wordt gebruikt als prebioticum. Bij sommige personen echter gaat het inuline in de darm gisten, wat een opgeblazen gevoel kan veroorzaken.

 

 

 

 

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 09-apr-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.