Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

L-Tyrosine

 

          Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

L-Tyrosine is een polair aromatisch niet essentieel aminozuur. Het wordt in het organisme gevormd uit fenylalanine, een essentieel aminozuur.

 

Fenylalanine is een precursor, via tyrosine, van verschillende neurotransmitters (L-dopa, adrenaline, noradrenaline,...).

 

Overzicht inhoud :

Natuurlijke bronnen

 

Rol in het organisme

 

Opletten

 

Praktisch

 

Inhoud :

Natuurlijke bronnen :             

 

In proteïnerijk voedsel :

 

  • vooral in rauwe melk, chocolade en kaas, en ook in amandelen, avocado, banaan, sojabonen, sesamzaad...

  • kip, kalkoen, vis...

 

Een normaal voedingspatroon voldoet ruim om de dagelijkse behoefte aan tyrosine te dekken.

 

Rol in het organisme :             

 

Tyrosine :

 

  • ondersteunt het evenwicht van het zenuwstelsel daar het aan de basis ligt van de vorming van L-dopa, van adrenaline en van noradrenaline (catecholaminen). Tyrosine zorgt voor het goed functioneren van de bijnieren, de schildklier en hypofyse (hormonale stress-as)

 

Fenylalanine   >   Tyrosine   >   Dopa   >   Dopamine   >  via vit B2, B3, B6 en C  >   Noradrenaline   >  Adrenaline

 

  • wordt beschouwd als een natuurlijk antidepressivum en anxiolyticum.

 

  • onmisbaar voor de aanmaak van schildklierhormonen :  L-thyroxine (T4) is opgebouwd uit 2 moleculen tyrosine en 4 joodatomen.

 

TRH (hypothalamus) stimuleert de vrijstelling van TSH (hypofyse) die op zijn beurt de productie de T4 en T3 (thyroïde) start.

 

  • onmisbaar voor de synthese van melanine, het natuurlijk pigment in de huid en de haren.

 

  • stimuleert het metabolisme, waaronder de thermogenese (zie ook : "Bruin vet").

 

  • remt de eetlust en geeft een verzadigd gevoel.

 

 

Tyrosine-supplementen doen het arousal-niveau stijgen, en zijn nuttig in stresssituaties en bij vermoeidheid.

 

 

Fenylalanine   >   Tyrosine   >   Dopa   >   Dopamine   >  via vit C  >   Noradrenaline   >  Adrenaline

 

 

 

Fenylalanine ↑

 

 

 • psychotisch gedrag : wanen, hallucinaties, denkstoornissen...

 • schizofreen gedrag...

 

 

Fenylalanine ↓

 

 

 • eetluststoornissen, depressief gedrag...

 

Tyrosine ↑

 

 

 • mentale achterstand

 • troebel worden van het hoornvlies

 

 

Tyrosine ↓

 

 

 • verlaging van de melanineproductie : bleke huid, bleke haren, bleke ogen

 • depressieve gevoelens, libidodaling, hypothyroïdie

 

 

Dopa ↑

 

 

 • schizofrenie

 

 

Dopa ↓

 

 

 

Dopamine ↑

 

 

 • verhoogde spierspanning, spiercontracties in de nek of kloppende voorhoofdpijn

 • overmatige motivatie, zich niet kunnen ontspannen (workaholic)

 • ijlende schizofrenie, creatieve hallucinaties, onrust, onrustige slaap, vroeg ontwaken, toxicomanie...

 • zoek naar sensatie.

 • overdreven lustgevoelens, wegvallen van seksuele remmingen...

 • ADHD ? (samen met een tekort aan noradrenaline)...

 

 

Dopamine ↓

 

 

 

 

 

 

 

 • depressie, concentratiestoornissen, gebrek aan zelfvertrouwen, demotivatie, teruggetrokken, sociale isolatie, onbeslistheid, onverschilligheid, daling libido...

 • galactorroe, amenorroe (door te veel Prolactine)...

 • ziekte van Parkinson, akinesie, dyskinesie, ADHD (bij kinderen)...

 

 

Noradrenaline ↑

 

 

 • stress, angst, opgewonden, onrust, impulsief gedrag, prikkelbaarheid, ongeduld, slapeloosheid en hypertensie (meestal in samenspel met serotonine)...

 • typisch bij teveel koffie, sigaretten, gebrek aan magnesium...

 • noradrenaline kan, door het remmen van de verzadiging met suikers, de voedselinname bevorderen, vooral in periodes van stress waarbij het vrijgestelde cortisol het aantal noradrenaline-receptoren gaat verhogen (stress kan dus het voedingsgedrag veranderen).

 

 

Noradrenaline ↓

 

 

 • slaperigheid, slaapstoornissen, vermoeidheid, moeilijk opstaan, dalende concentratie en memorisatie, minder visueel contrast, adynamische depressie, verlaging libido, onverschilligheid, weinig affectief, droevig, anorexie, lage bloeddruk, schizoïde neiging...

 • ADHD ? (samen met een teveel aan dopamine)...

 

 

Adrenaline ↑

 

 

 • angst paniek, slapeloosheid, bleekheid, hoofdpijn, arteriële hypertensie, beven, tachycardie, koorts, hypoglykemie...

 

 

Adrenaline ↓

 

 

 

 • adynamische asthenie, bleekheid, hypotensie...

 

 

 

 

Opletten :             

 

Bij patiënten met :

 

  • migraine :  L-tyrosine (in chocolade en kaas) kan een uitlokkende factor zijn voor migraine.

  • gestresseerd en gespannen : L-tyrosine komt tussen bij de synthese van catecholamines (adrenaline, noradrenaline, dopamine) en van schildklierhormonen.

  • ...

 

Zwangerschap/Borstvoeding :

 

  • ...

 

Mogelijke interacties met :

 

  • vitamine B6 : synergie : vit B6 verbetert de biodisponibiliteit van tyrosine.

  • vertakte aminozuren (leucine, isoleucine, valine) : competitie met de aromatische aminozuren (fenylalanine, tyrosine, tryptofaan) voor het cerebraal transport.

 

Te verwachten neveneffecten :

 

  • bij tekorten : verlaging van de melanineproductie : bleke huid, bleke haren, bleke ogen ; depressieve gevoelens, libidodaling, hypothyroïdie

  • bij overmaat : mentale achterstand, troebel worden van het hoornvlies...

 

Praktisch :             

 

  • tyrosine ingenomen voor het slapengaan (of 's morgens) verhoogt de alertheid, de motivatie en de energie de ganse (volgende) dag

  • 500 - 1500mg per dag

 

 

 

             

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 09-apr-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.