Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

Molybdeen

 

          Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

Symbool : Mo

 

 

Belangrijk mineraal in het metabolisme van zwavelhoudende aminozuren en als partner van andere mineralen.

 

Molybdeen is een essentieel micromineraal, vooral gestockeerd in de lever.

 

Een tekort aan Mo komt niet vaak voor.

Overzicht inhoud :

Natuurlijke bronnen

 

Rol in het organisme

 

Tekorten

 

Toxiciteit

 

Opletten

 

Nutritionele behoeften

 

Praktisch

Inhoud :

Natuurlijke bronnen :              

 

Het molybdeen-gehalte van planten is afhankelijk van het Mo-gehalte van de grond, maar ook van de pH-waarde van de bodem (hoger bij alkalisch) :

 

  • vooral in groenten, granen : bloemkool, kool, bonen, wortelen, boekweit, tarwe, peulvruchten, ...

  • weinig in melkproducten, vlees, ...

 

Rol in het organisme :              

 

Molybdeen :

 

  • speelt een rol in tal van biochemische processen als cofactor van enzymen, zoals het sulfiet-oxidase, het xanthine-oxidase en het aldehyde-dehydrogenase : drie metallo-of molybdo-weefsel-enzymen (draagt bij tot een normaal zwavelaminozuurmetabolismeToegelaten claim (EFSA, European Food Safety Authority) - Zie : Lijst toegelaten claims).

 

In elk van deze enzymen is molybdeen sterk gebonden aan een pterinekern. Deze "molybdeen cofactor" is zeer stabiel en sterk gebonden aan de proteïnefractie van het enzym.

 

In de afbraak van :

 

Purines (eiwitten) ---> xantine-oxidase/Mo ---> urinezuur

 

Nitraten ---> nitraatreductase/Mo ---> aminen                        (bij te weinig Mo : ---> nitrosaminen (cancerogeen!!)

 

Sulfiet (SO2 of -SO3) ---> sulfietoxidase/Mo ---> sulfaat (-SO4)

 

Sulfiet

      • in het organisme uit methionine, cysteïne : zie "Methioninecyclus"

      • uit voedseladditieven (wijn, vlees...)

      • via inhalatie van SO2 afkomstig uit de industrie

Gevolg : te lage sulfaat excretie in urine

       • verstoring van zuur-base evenwicht

       • neurologische symptomen

       • dislokatie van de ooglens

 

  • ook voor andere dehydrogenasen is Mo noodzakelijk.

 

  • kan, samen met zink, een te snelle groei bij kinderen afremmen : een verdrievoudiging van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid Mo, verdubbelt de Cu-secretie.

 

---> afremming van de groei, preventief tegen tand-bederf, botafwijkingen, neurologische aandoeningen en bepaalde kankers (o.a. slokdarmkanker...).

 

Wordt ook gebruikt om excessieve hoeveelheden koper uit het organisme te verwijderen.

 

 

---> bij chronische infectie, leverziekten en pernicieuse anemie --> concentratie van transferrine daalt!

 

Tekorten :              

Oorzaken :

 

  • een gebrekkige opname kan optreden bij patiënten onder langdurige parenterale voeding

  • eten van voedsel afkomstig van molybdeen-arme gronden

  • eten van voornamelijk geraffineerd en voorbewerkt voedsel

 

Symptomen :

 

  • intolerantie aan zwavelhoudende aminozuren

  • verstoring van het metabolisme van purinebasen met xanthinemie tot gevolg (zie : "Urinezuur")

  • prikkelbaarheid, tandcariës, impotentie, gebrekkige urinezuurproductie

  • onregelmatige hartslag

  • keel- en slokdarmkanker

 

Toxiciteit :              

Oorzaken :

 

  • na inhalatie van rook of stof met hoge molybdeen-concentratie

  • ...

 

Symptomen :

 

  • verhoogde excretie van koper : mogelijke inductie van secundaire koperdeficiëntie

  • jicht : een overmatige absorptie van Mo kan een jichtcrisis uitlokken

 

Opletten :             

 

Bij patiënten met :

 

  • ?

 

Zwangerschap/Borstvoeding :

 

  • geen problemen werden vastgesteld met normale dosissen.

 

Mogelijke interacties met :

 

  • ?

 

Te verwachten neveneffecten :

 

  • het optreden van nevenwerkingen na orale inname van Molybdeen is weinig waarschijnlijk.

  • hoge dosissen (10 - 15mg per dag) werden geassocieerd met :

   • een verhoging van de serumspiegels van urinezuur en met een verhoogd voorkomen van jicht

   • een verstoring van de biologische beschikbaarheid van koper

   • een ontaarding van het metabolisme van nucleotiden.

 

Nutritionele behoeften :             

 

Mo- Molybdeen :

 

Leeftijd

ADH (mcg)

ODD (mcg)

 

 

 

0 - 6 maanden

-

 

7 - 12 maanden

15

 

1 - 3 jaar

20

 

4 - 6 jaar

25

 

7 - 10 jaar

35

 

11 - 14 jaar

50

 

15 - 18 jaar   M

65

 

                      V

65

 

Volwassene M

65

500-1000

                      V

65

 

+ 70 jaar       M

65

 

                      V

65

 

Zwangerschap

65

 

Borstvoeding

65

 

Andere :

-

 

 

 

 

 

 

ADH : Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (Bron : Voedingsaanbevelingen voor België (Hoge Gezondheidsraad))

 

ODD : Orthomoleculaire Dagelijkse Dosis

 

Praktisch :              

 

Gemiddelde dagdosis in voedingssupplementen : 10 - 100mg.

Toxische dagdosis : > 1000mcg.

 

 

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 09-apr-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.