Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

Inosine

 

          Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

Symbool : I

 

Inosine = hypoxanthine  + ribose = nucleoside.

 

 

Inosine wordt van nature in het organisme geproduceerd. Het ligt aan de basis van de endogene vorming van urinezuur.

 

Hypoxanthines komen in de natuur veel voor als methylxanthines (cafeïne, theofylline, theobromine). Hypoxanthine heeft echter niet dezelfde stimulerende werking als de methylxanthinen. Deze laatsten kunnen wel jicht induceren.

 

Door de goede membraandoorlaadbaarheid voor inosine in de darmwandcellen en de goede assimilatie, door de snelle absorptie door de spiercellen (myocard...) en door de levercellen, speelt inosine een centrale rol.

 

Situering in het organisme :            

 

Inosine maakt deel uit van het purine-nucleotide IMP (Inosine Monofosfaat).

 

  • IMP wordt gevormd door deaminase uit AMP waarbij

 

Adenine + ribose ---> PPP-shunt ---> Adénosine ---> deaminatie (-NH4+) --->  inosine  ---> na afsplitsing van ribose-P ---> hypoxanthine

 

---> hypoxanthine + O2  ---> via het xanthine oxidase  --->  xanthine + H2O2  

 

---> xanthine + O2 +  2 H2O  ---> via het xanthine oxidase  --->  urinezuur + 2 H2O2

 

Opgelet :

 

   • bij de bovenstaande oxidatieprocessen komen heel wat vrije radicalen vrij (peroxiden, ...) wat kan leiden tot weefselbeschadiging : verhoging van de gevoeligheid voor kwetsuren, trager herstel,...

 

 

 Foliumzuur remt de urinezuurvorming uit hypoxanthine (dus OK bij jicht...).

 

 

  • Omgekeerd kan uit inosine ---> IMP, maar ook AMP en verder ATP worden aangemaakt ; foliumzuur wordt gebruikt om deze richting te bevorderen (door remming van de omzetting naar urinezuur).

 

Noot :

   • suppletie van ribose kan met het hypoxanthine ook terug inosine en verder IMP... aanmaken, met minder risico op jicht dan met directe inosine-suppletie.

 

Rol in het organisme :            

 

Inosine :

 

  • maximaliseert het niveau van het 2.3 DPG (difosfoglyceride, een bijproduct uit de glycolyse) en verhoogt alzo de affiniteit van hemoglobine voor het binden van zuurstof binnenin de rode bloedcellen (RBC). Dit heeft tot gevolg dat meer zuurstof via de RBC naar de longen en spieren gebracht kan worden. Indirect gaat hierdoor de ATP productie stijgen.

 

Het 2.3 DPG gehalte in de RBC stijgt bij signalen van hypoxie of van pH stijging in de weefsels :

 

CO2 + H2O <--> H2CO3  <---> H+ daling + HCO3-

---> hierdoor pH stijging in de weefsels ---> stijging van de concentratie 2.3 DPG (zie ook Bohr-effect)

 

---> 2.3 DPG stijgt ook bij hyperventilatie, laag zuurstofaanbod (grote hoogte) , verminderde Hb werking, ...

 

HbO2 + 2.3 DPG ---> HB 2.3 DPG + O2

 

---> beïnvloeding met ozontherapie : 2.3 DPG stijging door stimulering van het glutathion peroxidase, waardoor het glucose metabolisme geactiveerd wordt : hierdoor stijging 2.3 DPG.

 

 

  • dient als substraat voor de vorming van IMP en verder ITP (inosinetrifosfaat), een efficiënte bron van energie.

 

 

  • komt tussen in de distributie van purines, nodig voor de productie van RNA en DNA (nucleïnezuren).

 

 

  • grijpt ook in op het alactisch anaeroob systeem van de energievoorziening (ATP en creatinefosfaat) (zie : "Energieleverende processen"). Het alactisch anaeroob systeem is belangrijk voor explosieve inspanningen.

 

Noot :

Bij MS patiënten werd een verlaagde concentratie inosine in het bloed vastgesteld. Men vermoedt dat een verhoging van de urinezuurspiegel door inosine een remmende invloed zou kunnen hebben op de afbraak van myeline.

 

Praktisch :            

 

Inosine : 1 à 2g per dag

 

  • door de rol van inosine op het 2.3 DPG, op de vorming van ATP en op de afvoer van melkzuur, wordt inosine vooral gebruikt door sporters bij een laag O2 aanbod (bergbeklimmen, slechte bloedcirculatie, ...). Ook onder vorm van injectie bij zware fysische inspanningen

  • inosine (of zelfs ribose) kan via de penthosefosfaatweg en NAD+ omgezet worden tot 2.3 DPG (voor betere zuurstofafgifte aan de weefsels kan het toevoegen van ribose aan bloedtransfusies nuttig zijn)

  • associatie met foliumzuur (4 - 20mg/dag ) is aan te bevelen om de metabole weg naar urinezuur te mijden

  • associatie met antioxidanten is altijd aan te bevelen om de vrijstelling van vrije radicalen bij de oxidatieprocessen binnen perken te houden

  • opgelet met thee, koffie, chocolade, ... : bevatten methylxanthines ---> kunnen jicht induceren

  • ....

 

 

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 09-apr-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.