Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

Lactoferrine

 

Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

Lactoferrine speelt een sleutelrol in de verdediging van de immuniteit en vertoont een ontstekingswerende en antibacteriële werking (zoals het lysozyme).

 

Lactoferrine is een glycoproteïne van de familie van de transferrines welke zich bindt aan ijzer (ferri : Fe3+). Het komt weinig voor in koemelk maar met een 5 tot 10 hogere concentratie in moedermelk. Vooral de eerste melk na de bevalling (mens) of na het kalveren bij de koe (colostrum genoemd) bevat een hoge concentratie. Het wordt ook aangetroffen in slijm-, neus, long- en traanvocht, gal, pancreassap, zaadvloeistof, genitaal vocht en speeksel.

 

Bacteriën zijn gek op ijzer. Als er in het lichaam ergens een infectie is, neemt het gehalte lactoferrine drastisch toe om zoveel mogelijk ijzer te binden.

 

Als natuurlijk antibioticum beschermt lactoferrine ons tegen virale of bacteriële infecties.

 

Synthese :          

 

Lactoferrine wordt aangemaakt in de darm. Ook wordt het aangemaakt door bepaalde witte bloedcellen, de neutrofiele granulocyten. De vrijstelling van lactoferrine wordt gestimuleerd door een inflammatie en als antwoord op de meeste agressies van buitenaf.

 

Rol in het organisme :          

 

Lactoferrine regelt de immuunrespons :

 

  • Lactoferrine is in wezen een cytokine, verantwoordelijk voor de immuunrespons van de cel, waardoor het organisme wordt beschermd tegen de meeste infecties en kankers. Specifieke lactoferrine-receptoren zijn te vinden op verscheidene immuuncellen, zoals op lymfocyten, monocyten en macrofagen. Lactoferrine bepaalt ook mede de activiteit van "Natural Killer cellen" (NK).

 

   • zorgt voor bescherming tegen besmetting met kiemen ter hoogte van de ingangen : ogen, mond, neus, ... Lactoferrine zit ook in lichaamsvochten : speeksel, bloed, moedermelk, urine, sperma, vaginaal slijm, ...

 

Lactoferrine is bacteriostatisch : het bezit de capaciteit zich te binden aan ijzer, een essentieel mineraal gebruikt door vele pathogene kiemen en tumoren voor hun groei en vermenigvuldiging.

 

  • Lactoferrine speelt een rol in de verdediging tegen invasieve pathogene kiemen, door hun het ijzer nodig voor hun ontwikkeling te ontnemen. Lactoferrine is normaal maar gedeeltelijk verzadigd met ijzer (4 à 5% bij humaan lactoferrine, 15 à 20% bij rund-lactoferrine).

 

  • Lactoferrine, in ruime mate aanwezig in de eerste moedermelk (colostrum), is vooral heel effectief voor de controle van de organismen die ernstige ziekten bij de zuigeling kunnen veroorzaken, zoals Staphylococcus aureus.

 

Lactoferrine bezit ook een systemisch en intestinaal anti-inflammatoir effect, waarschijnlijk door stimulering van de groei van darmcellen en van goede darmflora, zoals bifidus.

 

Lactoferrine vertoont ook een antivirale eigenschap, door directe bezetting van de virale receptoren waardoor de gezonde cellen worden beschermd tegen een virale besmetting.

 

Lactoferrine is een antioxidant : neutrofielen, monocyten en macrofagen zijn cellen behorende tot het immuunsysteem welke pathogene indringers doden door oxidatiereacties.

 

  • Oxidatie-reacties worden versnelt door het katalytisch effect van ijzer op de vorming van vrije radicalen. Dankzij haar sterke affiniteit voor ijzer is lactoferrine een sterke locale antioxidant daar het de neutrofielen, monocyten en macrofagen gaat beschermen tegen de vrije radicalen welke ontstaan bij de inflammatoire respons. Alhoewel neutrofielen de enigen zijn die zelf lactoferrine aanmaken, bezitten monocyten en macrofagen lactoferrine-receptoren op hun celoppervlak.

 

---> Vandaar het eventueel belang van lactoferrine bij het optreden van kanker, van cardiovasculaire en degeneratieve ziekten, van artrose, allen sterk gelinkt aan een intense oxidatieve stress als oorzaak, gevolg of als belastende factor.

 

Lactoferrine speelt een rol in de absorptie van nutriënten zoals ijzer, mangaan of zink en bevordert de absorptie van suikers.

 

Men kiest best voor supplementen op basis van de ijzervrije vorm, apolactoferrine.

 

Noot :

Het gebruik van lactoferrine wordt ook onderzocht in het kader van degeneratie-ziekten van het zenuwstelsel gekenmerkt door de overdreven aanwezigheid van ijzer in de neuronen, zoals bij de ziekte van Parkinson.

 

 

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 09-apr-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.