Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

Siaalzuur

 

          Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

Siaalzuur (of NANA, N-acetylneuraminic acid) is een monosacharide met negen koolstofatomen. Het is een bekend bestanddeel van aminosuikers (glycoproteïnen) welke een rol spelen in de cel-cel communicatie. Bij mensen bevinden zich op elke cel in hun lichaam ingebouwde suikerstructuren: Neu5Ac. Die trekken bacteriën aan die bij de mens horen, zoals Bifido en Lactobacillus. Bij zoogdieren bevinden zich andere structuren op hun cellen: Neu5Gc. Die trekken ook bacteriën aan, bacteriën die bij zoogdieren horen maar voor de mens lichaamsvreemd zijn. Zo trekt elk organisme de passende bacteriën aan. Dit wordt zoönose genoemd.

 

Natuurlijke bronnen :            

 

Glycogeen ---> glucose --->

 

---> glucose 6-fosfaat   ---> fructose 6-fosfaat  ---> via D glucosamine-P isomerase, Gln ---> D-glucosamine 6-P --->

 

--->  glucosamine  ---> via AcCoA/B5 (krebs)/UTP ---> UDP-N-acetylglycosamine  --->  dolichol (cholesterol), ATP, PEP (glycolyse), - PI  --->  N-acetylneuraminezuur (NANA, siaalzuur)  ---> CMP-siaalzuur.

 

Situering in het organisme :            

 

Siaalzuur is een negatief geladen suikermolecule; de geactiveerde verbinding is het CMP-siaalzuur

 

Siaalzuur en fucose zijn in het algemeen eindstandige suikers binnen een glycaan.

 

Zij hebben een rol als receptor op de celmembraan.

 

Gangliosiden (in de ganglioncelmembraan) bevatten een of meerdere al dan niet eindstandige siaalzuurmoleculen.

 

Ook glycoproteïnen en mucinen (speeksel...) bevatten siaalzuur. Het viskeus aanvoelen van speeksel wordt veroorzaakt door haar negatieve lading die water aantrekt en vasthoudt.

 

Het siaalzuur is dus betrokken bij de preventie van infecties (als onderdeel van het mucus van de slijmmembranen van mond, neus, gastro-intestinale en respiratoire tractus).

 

Rol in het organisme :            

 

 

 

 

polysacharide met siaalzuur  ---> sialidase  ---> vrij siaalzuur

 

   • het vrije siaalzuur leidt tot een grotere destructie van serumproteïnen en RBC : onevenwicht anaëroob/aëroob,

 

   • aangezien elke kankercel eveneens grote hoeveelheden waterstofperoxide produceert, is deze test ook indicatief voor kanker (FDA keuring) :

    • normaal neutraliseerd SOD het gevormde waterstofperoxide

    • bij tekort SOD (glycatie...) stijgt de concentratie waterstofperoxide in de cel : hoe meer waterstofperoxide, hoe meer vrij siaalzuur

 

 

   • het overmatige vrije siaalzuur remt ook de vorming van de stollingsfactor XIII uit fibrinogeen, waardoor een verandering optreedt van het bloedstollingspatroon.

 

Praktisch :            

 

 

 

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 09-apr-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.