Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

Vitamine B - Complex

 

          Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

Algemeen wordt aangenomen dat er nog nieuwe B-vitaminen zullen worden ontdekt, een reden te meer om te zorgen dat het vitamine B complex via een optimale voeding het organisme versterkt.

 

Het vitamine B complex bestaat uit 13 vitaminen die onderling nauw samenwerken, en die in ons voedsel dan ook allemaal steeds in elkaars gezelschap worden aangetroffen.

Overzicht inhoud :

Natuurlijke bronnen

 

Rol in het organisme

 

Tekorten

 

Nutritionele behoeften

 

Praktisch

Inhoud :

Natuurlijke bronnen :              

 

 

 

Rol in het organisme :              

 

Buiten hun eigen specifieke eigenschappen (zoals bv. van vitamine B6, dat tussenkomt bij de synthese van neurotransmitters en bij de stofwisseling van vetzuren) zijn de vitaminen B onmisbaar voor vele celreacties, als co-factoren van enzymatische reacties. Deze vitaminen verzekeren eveneens de correcte metabolisatie van nutriënten uit de voeding (suikers, eiwitten, vetten).

 

Het vitamine B complex speelt een belangrijke rol voor het zenuwstelsel, de spijsvertering, de huid, het haar, de ogen en het hart :

 

  • geesteszieken (schizofrenie...) hebben baat met hoge doseringen vitamine B complex (samen met vit C en de mineralen calcium, magnesium en zink)

  • vooral de combinatie B6, B9 en B12 (zie ook "Methylcyclus") maar ook niacine (B3) kan succesvol zijn in de behandeling van ADHD, psychose, angst, depressie... terwijl B12-tekort manie, psychose en paranoia kan uitlokken

  • rokers, drinkers : ebben baat met hoge doseringen vitamine B complex

 

Tekorten :              

 

Tekorten kunnen bij iedereen optreden, maar vooral bij :

 

  • pil-gebruiksters : bij hen treedt reeds na enkele maanden een vitamine B6-gebrek op met vochtretentie (gezwollen enkels, bloeddrukstijging, neerslachtigheid...)

  • roken, alcohol : vooral vitamine B1 tekort met gebrek aan eetlust en vitamine B12 tekort met neerslachtigheid, verwardheid, slapheid...

  • bij antibiotica-gebruik : antibiotica doden ook de bacteriën die B-vitaminen produceren! (is met yoghurt gedurende de behandeling te voorkomen)

 

Nutritionele behoeften :             

 

Vitamine B complex :

 

Leeftijd

ADH (mg)

 

 

 

 

0 - 5 maanden

-

 

6 - 11 maanden

-

 

1 - 3 jaar

-

 

4 - 6 jaar

-

 

7 - 10 jaar

-

 

11 - 14 jaar

-

 

15 - 18 jaar   M

-

 

                      V

-

 

Volwassene M

-

 

                      V

-

 

+ 60 jaar       M

-

 

                      V

-

 

Zwangerschap

-

 

Borstvoeding

-

 

Andere :

-

 

 

 

 

 

 

ADH : Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

 

Praktisch :              

 

Lage dosissen B-vitaminen hebben enkel nut bij het voorkomen van tekorten ; bij het langdurig gebrek aan één of meer B-vitaminen helpen alleen hoge doses (megadoses).

 

Wie een tekort heeft aan één B-vitamine, heeft gewoonlijk ook een tekort aan enkele andere B-vitaminen.

 

Door het innemen van één enkele B-vitamine stijgt bovendien de behoefte aan de B-vitaminen die men niet inneemt.

 

De tekorten die zo worden gevormd kunnen meer schade veroorzaken.

 

Het is daarom raadzaam altijd het gehele complex te slikken en daarnaast, indien nodig, gedurende korte tijd (bv. één maand) een dosis van de B-vitaminen met duidelijk tekort.

 

Te mijden :

 

  • wit brood : bevat maar een gedeelte meer van de vitaminen van het complex, die juist nodig zijn voor de vertering van alle suikers. Wit brood heeft daarbij nog een zeer hoge GI, wat nog dramatischer is.

  • witte suiker : bevat helemaal geen vitamine of mineraal meer ; integendeel, het verhoogt eerder de behoefte aan B-vitaminen.

 

Goede vitamine B complex-preparaten bevatten

 

  • evenveel vit B1, B2 et B6

  • minstens 4 x meer vit B3

  • minstens 2 x meer vit B5

 

 

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 09-apr-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.