Zoëlho, op naar een bewuste levensstijl.

L-Lysine

 

          Laatste bijwerking : 2021.11.19

 

 

L-lysine is een essentieel aminozuur en maakt deel uit van de 20 aminozuren waarmee de genetische code is opgebouwd.

 

  • L-lysine bezit de capaciteit tot lyse of destructie van weefselcellen of van microben.

 

 

  • L-lysine zit in grote hoeveelheden in de spieren en komt tussen bij tal van biochemische reacties (vb. als coënzym in de conversie van pyruvaat naar AcetylCoA).

 

  • L-lysine verhoogt de insulinespiegels en dus ook deze van cholesterol.

Overzicht inhoud :

 

Natuurlijke bronnen

 

Rol in het organisme

 

Opletten

 

Praktisch

Inhoud :

Natuurlijke bronnen :           

 

  • peulvruchten, vooral pinda's, aardappelen, soja...

  • kaas, melk, (rechtsdraaiende) magere biokwark (platte kaas) en yoghurt...

  • ei, vis, garnaal, kalkoen, rood vlees, gevogelte...

 

L-lysine is het beperkend aminozuur van proteïnen in granen (maïs, tarwe, rijst). Daarentegen is vlees rijk aan lysine.

 

Rol in het organisme :             

 

L-Lysine :

 

  • ondersteunt de immuniteit in gevallen van intense stress, gaat anemie tegen alsook de groeivertraging

 

  • bevordert de absorptie van vetten, doet de triglyceridespiegels dalen en beschermt het cardiovasculaire systeem :

   • lysine (samen met proline) bindt met Lp(a) en vormen een afschermende laag rond het kleverige Lp(a) en voorkomen zo de neerslag ervan (atherosclerose). Zij weken ook het Lp(a) los van de binnenwand van de slagaders (en worden vervolgens door de lever opgeruimd).

   • lysine ligt aan de basis van de synthese van carnitine (vetzuurtransporter) en citruline (zie "Ureumcyclus") : lysine et carnitine zorgen zo voor minder vetzucht

 

  • komt tussen bij de ontwikkeling van het beendergestel bij kinderen (via de collageensynthese) ; een tekort lijdt tot groeiproblemen en een verhoogde calciumuitscheiding via de urine, wat maakt dat lysine indirect kan worden ingezet tegen osteoporose

 

  • helpt het proteïnetekort te compenseren bij bejaarden

 

  • is nuttig in de behandeling van herpes, als antagonist van arginine, welke dikwijls te overmatig voor komt in de voeding (dus ook arginine-rijke voeding mijden)

 

  • bevordert, samen met glycine, de intestinale absorptie van calcium

 

  • versterkt de activiteit van GABA

 

  • zou het uitzaaien van kanker tegengaan

 

  • stress is een lysine-rover

 

 

De activiteit van het L-Lysine wordt positief beïnvloed door de aanwezigheid van vitamine B1 en B2. Lysine samen met vit C kan het ontstaan van hart- en vaatlijden voorkomen (Linus Pauling, Matthias Rath, 1992).

 

Opletten :             

 

Bij patiënten met :

 

  • leverstoornissen : enkel na medisch advies.

  • nierstoornissen : enkel na medisch advies.

  • diabetes : te mijden.

 

Zwangerschap/Borstvoeding :

 

  • geen problemen werden vastgesteld ; de halfwaarde eliminatietijd van aminozuren varieert tussen 5 en 14 minuten. Toch bestaat er onvoldoende bewijskracht om de veiligheid tijdens de zwangerschap en/of de lactatieperiode te bevestigen.

 

Mogelijke interacties met :

 

  • vitamine B2 en B3 : zijn noodzakelijk voor de conversie van lysine naar andere fysiologische stoffen.

  • aminoglycoside antibiotica : versterking van hun toxiciteit.

 

Te verwachten neveneffecten :

 

  • bij tekort : anemie, rode ogen, verlies van eetlust, concentratie-problemen, prikkelbaarheid, haaruitval...

  • bij overmaat : nausea, kolieken, diarree...

 

Praktisch :             

 

500 - 3000mg/dag

 

L-lysine 700 tot 1400 mg per dag om virale opstoten te onderdrukken. Essentieel voor een goede therapeutische werking van lysine is dat het op lege maag wordt ingenomen en niet met melk of melkproducten, omdat alleen op deze wijze de zogenaamde aminozurencompetitie kan worden vermeden.

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 ZOELHO (c) 2006 - 2024, Paul Van Herzele PharmD        Laatste versie : 11-jul-24                     

DisclaimerDisclaimer

 

De lezer dient steeds in acht te houden dat de beschreven curatieve eigenschappen in geen enkel geval het medisch advies vervangen, welke steeds onmisbaar is bij het stellen van een diagnose en bij bepaling van de ernst van de aandoening. Wel wordt de gebruiker gestimuleerd beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid te nemen, op basis van eigen research, steeds in samenspraak met een professionele gezondheidswerker.

 

In alle gevallen valt het gebruik van dit programma enkel onder de controle, het beheer, de risico's en de verantwoordelijkheden van de gebruiker.